A24 эрдэнийн микроскоп

Эрдэнийн микроскоп нь үнэт эрдэнийн хавчаар, тавиур, уян хатан хажуугийн гэрэл, харанхуй талбайн ажлын үе шат зэргийг нэмж эрдэнийн чулууг шалгах зориулалттай стерео микроскоп бөгөөд гөлгөр эрдэнийн гадаргууг хялбар бөгөөд тодорхой шалгаж чаддаг.