A11 оюутан

Бага ангийн сурагчид, ахлах ангийн сурагчид, их сургуулийн оюутнуудад зориулсан Оюутны микроскоп нь доод түвшний нийлмэл микроскоп юм. Энэ нь ихэвчлэн утасгүй, зөөврийн, хуванцар эсвэл металл хийцтэй загвар, туршилтын материалын иж бүрдэл, биологийн ба стерео харах бүх зүйлийг нэг дор багтаасан гэх мэт дагалдах хэрэгсэлтэй байдаг. Анги, лабораторийн багшийн хувьд эдгээр оюутны микроскопууд нь сурах, эрэлхийлэхэд маш сайн хэрэгсэл болдог.