А12 лаборатори

Лабораторийн микроскоп нь дээд түвшний холимог микроскоп бөгөөд лабораторийн судалгаа, хостингийн өдөр тутмын үзлэг, институт, коллежийн судалгаанд зориулагдсан. Лаборатори нь ихэвчлэн төлөвлөгөөт объектив эсвэл хязгааргүй оптик системээр хийгдсэн байдаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь харанхуй талбар, туйлширсан, фазын ялгаа, флюресцент, DIC, металлургийн байдлыг харах зорилгоор бүрэн хэмжээний функцын хавсралттай шинэчлэгддэг.