A19 фазын ялгаа

Фазын тодосголын микроскоп бол дээжийг будалгүйгээр дээжинд тодосгогчийг гаргахын тулд тусгай фазын тодосгогч объектив линз ба фазын тодосгогч гулсагч эсвэл фазын тодосгогчийг ашигладаг холимог микроскоп юм. Фазын тодосголын хавсралтыг хавсаргаснаар бид лабораторийн түвшний биологийн микроскопыг сайжруулж, бактери, цусны эсүүд, эсвэл тунгалаг сорьцыг судлахад ашиглаж болох фазын тодосгогч микроскопуудад ашиглаж болно.