A10 Dark Field

Dark Field микроскоп нь объект ба хүрээлэн буй орчны хоорондох ялгааг бий болгож, дэвсгэр нь бараан, объектын ирмэг нь тод байх боломжтой. Энэ нь зарим тунгалаг, маш жижиг объектуудыг тодорхой харуулж чаддаг, харанхуй талбайн микроскопын нарийвчлал нь ердийн 0.45um-ээс 0.02 ~ 0.004um хүртэл өсч чаддаг. Харанхуй талбайн микроскопыг ердийн микроскопоос сайжруулж, харанхуй талбайн конденсатор, өндөр эрчимтэй чийдэн нэмж, харанхуй талбайн зориулалттай цахилдаг диафрагмтай бөгөөд энэ нь нүхийг 1.0-аас бага хэмжээгээр багасгаж чаддаг.